SITOUTUNUT LAATUUN

SITOUTUNUT LAATUUN

Pyrimme määrätietoisesti ja väsymättä varmistamaan tuotteidemme laadun, mikä puolestaan tuottaa kasvavan tilausmäärän ja asiakaskannan.

Palvelumme ja tuotteidemme laadun takaamiseksi:

  1. edistämme henkilökohtaista vastuuta työpaikalla;

  2. investoimme viralliseen oppimiseen ja taitojen kehittämiseen;

  3. luomme kannustavan ja tuottavuutta lisäävän työympäristön;

  4. edistämme johtajuutta ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista;

  5. tarjoamme keinoja ideoiden ja ratkaisujen toteuttamiseksi;

  6. tarjoamme peruskorvauksen tehokkuudesta ja tuotteen laadusta;

  7. virtaviivaistamme ja kehitämme valmistusprosessejamme;

  8. vaadimme toimittajilta mahdollisimman korkeatasoisia laatuvaatimuksia;

  9. tarkistamme jatkuvasti projektinhallintamenetelmiämme ja työkalujamme;

  10. analysoimme valituksia ja pyrimme ratkaisemaan ne.

Keskittämällä huomiomme laatuun olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen ja kunnioituksen. Tämä on liiketoimintamme perusta.

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018